Magiskt dramatiskt

Vi gör allt för att inte stå still om det så är att ploga genom giftig mark eller försöka kråla över förbjuden bäck. Kanske kommer du komma ihåg vem du är och kanske räcker det för att återvända hem. De säger att alla gör fel och ibland halkar snett men så länge vi kommer tillbaka så är allt som det ska igen.
 
Jag är stolt över dig eller ska jag säga stolt över mig. Det är skrämmande när man helt plötsligt öppnar ögonen i dimman av gas som man funnit sig själv andats in utan att veta vägen tillbaka. Det är hemskt även fast du är lättad när du tillslut inser vem du är igen. Tårarna kan äntligen infinna sig rullandes ner för dina kinder men utan ett snyft eller yttrande alls. De släpper ut den börda som så illvilligt försökt vilseleda dig och därför välkomnar du ödmjukt.
 
Nu är hon tillbaka, en synd mindre att besegra och ännu en gång starkare än någonsin förr. Hon har lärt sig att vara kallare än alla de många isiga vintrar som beräknat hennes liv. Men även hur hon är omtänksammare än alla varma Juni brisar som svept genom hennes hår när de ännu en gång hissar vår svenska flagga och sätter en högre siffra bakom hennes namn.
 
Bara hon vet att de som stått kvar vid hennes sida kommer kunna hitta stigen till de gröna och djupa skogar som virar sig där långt inne i hennes ännu unga Juni-hjärta.